Tips på hur du bygger digitala prov i DigiExam

Här kommer några enkla filmer med tips för dig som bygger digitala prov i DigiExam. Du får lite hjälp att komma igång med flervalsfrågor och flersvarsfrågor som är självrättande i DigiExam samt fråga med fritextsvar.

Här finner du även några exempel på prov som är gjorda i DigiExam. Detta är exporter av hela prov till PDF-form. Som du kan se innehåller proven flervalsfrågor, flersvarsfrågor och fritextsvar och det är elevens vy som visas.

Flervalsfråga Internationell Ekonomi Protektionism Gymnasiet Del 1 av 2

Flervalsfråga Internationell Ek. Protektionism Gymnasiet
Del 2 av 2

Flersvarsfråga Teknik Styrning årskurs 7 till 9
Del 1 av 2

Flersvarsfråga Teknik Styrning 7 9
Del 2 av 2

Flersvarsfråga Matematik Ekvationer årskurs 7 till 9
Del 1 av 2

Flersvarsfråga Matematik Ekvationer årskurs 7 till 9
Del 2 av 2

Flersvarsfråga Matematik Uttryck och Mönster årskurs 7 till 9

Flersvarsfråga Privatjuridik Familjerätt Gymnasiet

Flervalsfråga Matematik Ränta årskurs 7 till 9

Flervalsfråga Teknik Styrning årskurs 7 till 9

Flervalsfråga Privatjuridik Begrepp Gymnasiet

Flervalsfråga Privatjuridik Brott & Straff Gymnasiet

Fritextsvar Privatjuridik Brott & Straff Gymnasiet

Har du några fler saker som du vill ha tips på?

Kontakta oss så hjälper vi till!