Så här fungerar det

Lärare och läromedelsförfattare

1. Digitala prov

Du är lärare och/eller läromedelsförfattare, som tagit dig tid att digitalisera tidigare manuella prov i ditt ämne i DigiExam. Dessa digitaliserade prov är ofta helt eller delvis automaträttande. Om du vill börja digitalisera dina prov och dela dessa på Examshare men inte har tillgång till DigiExam, kan vi ge dig tillgång till en testversion.

2. Registrera dig

För att kunna publicera och dela dina digitala prov på portalen Examshare behöver du bara registrera dig som Lärare eller Läromedelsförfattare. Efter kontroll bekräftas din registrering via mail. Den mailadress som du uppgivit vid registreringen, är ditt unika användarnamn. Om du i registreringen uppgett att du saknar DigiExam skickas en inbjudan om tillgång till systemet.

3. Dela dina digitala prov

Efter att du har registrerat dig får du instruktion om hur du gör för att publicera och dela dina digitala prov. Examshare granskar, indexerar och prissätter ditt digitala prov innan publicering. 

4. Ladda ned dina digitala prov

Andra lärare på skolor som tecknat årsabonnemang med Examshare eller köpt klippkort, kan nu ladda ned dina digitala prov. Lärare kan även sätta betyg enligt skalan 1-5 på dina digitala prov. De digitala prov med högst betyg är de som kommer att laddas ned oftare. Notera att det bara är lärare som kan se dina digitala prov.

5. Ersättning

Portalen Examshare för digitala prov är ett socialt entreprenörsprojekt för att komma samhället till nytta. Lärare erhåller ersättning dels baserad på bl.a. antal nedladdningar, antal skolor som tecknat abonnemang och kostnader för portalen dels på antalet nedladdade prov där klippkort använts.

Registrera dig idag!

Registrera dig som ”Lärare som vill börja dela prov”. Efter godkänd registrering skickar vi dig information om hur du kan börja dela prov.

NYHET: Registrera dig och få tillgång till tips genom exempelprov och filmer hur du bygger digitala prov med automaträttning.

Skolledare och lärare på skolor

Har ni DigiExam?

Tillgång

Har din skola investerat i DigiExam så kan alla lärare på din skola, genom portalen Examshare, få tillgång till färdiga digitala prov.

Bibliotek

De digitala proven är gjorda av andra lärare, som på sin fritid och utöver sina ordinarie läraruppgifter, tagit sig tid att digitalisera tidigare manuella prov i sitt ämne.

Hur fungerar det?

Obegränsad tillgång

För att få tillgång till Examshare Marketplace tecknar varje skola ett fast abonnemang och kan då ladda ned obegränsat med digitala prov.

Enstaka tillgång

Om din skola har DigiExam men inte avtal med Examshare, kan man köpa enstaka prov. Du måste dock registrera dig som lärare på skola utan avtal.

Kom igång!

Kontrollerad tillgång

En utsedd superuser (exempelvis IKT- eller IT-ansvarig) på skolan meddelar Examshare vilka som ska ha tillgång till marknadsplatsen. Dessa lärare kan sedan söka digitala prov utifrån sina behov.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.