För en ökad digitalisering i skolan

Examshare är en portal för digitaliserade prov. Skolor som investerat i system för digitala prov, har nu få tillgång till redan färdiga digitaliserade prov. Lärarna med ”digital talang”, som är de som förväntas fylla dessa system med digitaliserade prov, får nu incitament till att dela med sig.

Examshare är en tjänst som utvecklas och drivs av Greatstep EdTech AB.

Detta vill vi uppnå:

Jämlikhet – Alla skolor ska få tillgång till de bästa digitala proven inte bara de skolor som har lärare med ”digital talang”.

Minskad arbetsbörda för lärarna – Genom tillgång till redan färdiga digitala prov, ofta med automaträttning och ordigenkänning frigörs tid hos lärarna att lägga på andra viktiga saker.

Snabbare digitalisering – Skolan uppnår snabbare och lättare en ökad digitalisering, till en bra och förutsebar kostnad, genom tillgång till och användande av tjänsten.

Incitament för lärarna – Lärare, med talang att tillverka digitala prov, ska känna incitament till att dela sina digitala prov med andra lärare.

Samhällsnytta

Examshare är ett socialt entreprenörsprojekt med syftet att snabba på och öka digitaliseringen i skolvärlden och inte minst lätta på lärarnas arbetsbörda, dvs skapa nytta för samhället.