Frågor och svar

Nedan finner du svar på de vanligaste frågorna som vi fått. Har du en obesvarad fråga, kontakta oss.

Ni når oss på e-post: support@examshare.se eller Facebook

Nej, portalen Examshare är en sluten community där endast de som är registrerade som användare har tillgång till de digitala proven. Skolor som tecknat avtal med Examshare om tillgång till de digitala proven, sammanställer via exempelvis IKT-ansvarig, vilka som ska ha tillgång till att se och ladda ned digitala prov på portalen Examshare.

Här hittar du några filmer med tips för dig som vill skapa digitala prov. Du får lite hjälp att komma igång med flervalsfrågor och flersvarsfrågor som är självrättande i DigiExam samt fråga med fritextsvar. Har ni Inspera så är det i princip på liknande sätt. Klicka här.

Vi håller på och jobbar på att du som är registrerad som ”Lärare som delar digitala prov”, ska kunna logga in på ditt konto och se antal nedladdningar. Idag är det bara vi på Examshare som har tillgång till denna statistik.

När du har registrerat dig som ”Lärare som vill dela prov” på Examshare, får du ett bekräftelsemail på att du godkänts samt en instruktion på hur du laddar upp dina digitala prov på portalen Examshare. Registrera dig här!

Du måste vara registrerad på Examshare som ”Lärare” och kryssa i att du vill få tillgång till DigiExam. Registrera dig här om du inte är registrerad.

När du är registrerad som ”Lärare” på Examshare och du fyllt i att du vill få tillgång till DigiExam, skickas en inbjudan till din mailadress. Acceptera inbjudan och följ stegen. Nedan kan du se en instruktionsfilm hur du gör. Du får testa DigiExam i 30 dgr.

Det är lärare och/eller läromedelsförfattare som har tillverkat de digitala prov som finns att ladda ned på Examshare. Det är sedan lärare på skolor som har avtal med Examshare, som kan ladda ned dessa digitala prov och använda dessa i sin undervisning.

Det är varje lärare som avgör om det nedladdade digitala provet kan användas för att testa av vilka kunskapskrav. En lärare som laddat ned ett digitalt prov kan, om nödvändigt, göra egna justeringar och tillägg i provet.

Eftersom det är lärare/läromedelsförfattare som tillverkar och använder dessa prov är förutsättningarna mycket goda för att de digitala proven uppfyller lämpliga krav. ExamShare har inte kunskapen att, vid sina kontroller av ett upplagt prov som är möjligt att ladda ned, det följer Skolverkets kunskapskrav etc.

Licensen Creative Commons Erkännande innebär att du, som upphovsman av ett digitalt prov, tillåter andra inkluderat ExamShare, att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, även i kommersiella sammanhang. ExamShare, som använder dina Creative Commons licensierade verk, ska uppge att det är du som är upphovsman, när de använder, bearbetar eller sprider ditt verk.

Examshare är ett socialt entreprenörsprojekt där lärare delar digitala prov med varandra och som ska komma samhället till del genom minskad arbetsbörda för lärare. Idag bygger portalen på att lärare med ”talang för att göra digitala prov” delar sina egna prov och bidrar till att fler lärarkolleger får ta del av färdiga digitala automaträttade prov. Lärare som delar sina digitala prov får rätt att själva ladda ned samma antal prov.
Examshare hoppas på att i framtiden kunna ge tillbaka någon form av ersättning till dessa duktiga lärare som delar med sig av sina digitala prov.

Ja, det kan du. Skapa ett konto som Lärare och sedan kan du ladda ned dina egna skapade digitala prov och ladda ned motsvarande antal prov. Om du inte har ”talangen” för att skapa egna digitala prov, prata med din skola och be dem kontakta oss.

Idag stödjer vår tjänst endast digitala prov som baseras på DigiExam eller Inspera. När man söker prov ser man vilken plattform som provet är skapat på.

Prata med din IKT-ansvarige som bör veta om ni abonnerar på Examshares portal, eller kontakta oss så svarar vi inom kort. Kontakt – Examshare