Dela på facebook
Facebook
Dela på google
Google+
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn

Examshare bidrar till ökad kvalitet i skolan

Idag pratar man mycket om kvaliteten i de prov som används i undervisningen för att bedöma elevers kunskapskrav — Se Skolverket.

De digitala prov som publiceras på portalen Examshare är skapade av lärare. Dessa prov laddas sedan ned av lärare på andra skolor. Det innebär att det är minst 2 lärare inom samma ämne och årskurs, som bedömer om ett prov håller den kvaliteten som behövs för att bedöma kunskaperna hos eleverna.

Idag är det endast 1 lärare, den som tillverkat provet som gör bedömningen. Till detta kan lärare som laddat ned prov, ange på en skala 1-5 vilken kvalitet som provet uppnår. Det anser vi på Examshare att detta är en kvalitetskontroll som inte funnits tidigare.

Fler inlägg