Dela på facebook
Facebook
Dela på google
Google+
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn

EN JÄMLIK SKOLA

En viktig länk i ökad digitalisering är att alla skolor ska få tillgång till de bästa digitala proven inte bara de skolor som har lärare med ”digital talang”.

Stor risk att vissa skolor inte kommer kunna ta del av digitaliseringens möjligheter om vi inte får fler Sociala Entreprenörsprojekt — Nytta för samhället framför vinstmaximering?

#socialtentreprenörsprojekt #nyttaförsamhället

Fler inlägg