FÖR SKOLOR

Genom Examshare kan lärarna på skolan på ett lättillgängligt och snabbt sätt få tillgång till redan färdiga digitala prov!

Din skola har investerat i systemet DigiExam och vill nu snabbt komma igång med digitala prov som har säkerställd kvalitet. Ni vill minska arbetsbördan hos lärarna genom användandet av digitala prov som är helt eller delvis rättade automatiskt. Samtidigt ska detta ske till en bra och förutsebar kostnad.

Här på Examshare kan dina lärare söka och ladda ner färdiga digitala prov i DigiExam. De digitala proven är konstruerade i programmet DigiExam av lärare på andra skolor. Det innebär att det är minst två lärare inom samma ämne och årskurs, som bedömer om ett prov håller den kvalité som behövs för att bedöma kunskaperna hos eleverna. Idag är det oftast bara en lärare, den som tillverkat provet som även gör en kvalitetsbedömning. Till detta kan lärare som laddat ned prov, ange på en skala 1-5 vilken kvalitet som provet uppnår. Detta är en kvalitetskontroll som inte funnits tidigare.

Genom att de digitala proven är helt eller delvis automatiskt rättade kan en lärare spara över 100 arbetstimmar årligen i nedlagd tid på rättning och bedömning. Ett digitalt prov med helt eller delvis automatisk rättning ger också en rättvis och likvärdig bedömning.

Är du rektor eller IKT-ansvarig på din skola och vill veta mer, registrera då ert intresse för din skola här så kontaktar vi er!

FÖR LÄRARE

Bli en del av Examshare och bidra till en mer rättvis och likvärdig skola genom att dela dina digitala prov med andra lärare!

Du är lärare och/eller läromedelsförfattare, som digitaliserat flera av dina tidigare manuella prov i ditt ämne. Du har lagt ned mycket tid på att få de digitala proven anpassade efter kunskapskrav och med helt eller delvis automatisk rättning. Samtidigt känner du att du vill ha ett incitament till att dela dina digitala prov med andra lärare.

Examshare är ett socialt entreprenörsprojekt där vinsten går tillbaka till de lärare som publicerar och delar sina digitala prov på portalen.

Registrera dig på Examshare och få mer information om hur du kan publicera och dela dina digitala prov med andra lärare!

DigiExam-Logo

Examshare samarbetar med DigiExam – En modern platform för digitala prov.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.