fbpx
Lättillgängliga digitala prov
av lärare till lärare
Examshare - portalen där lärare delar sina digitala prov med andra lärare

Digitala prov

Ge era lärare tillgång till färdiga digitala prov, skapade av andra lärare. Skapar möjligheter och bidrar till ökad kvalitet.

Din skola har investerat i ett system för digitala prov och vill nu snabbt komma igång med digitala prov som har säkerställd kvalitet. Ni vill också minska arbetsbördan hos lärarna genom användandet av digitala prov som är helt eller delvis rättade automatiskt.

Här på Examshare kan dina lärare söka och ladda ner färdiga digitala prov med automaträttning. De är skapade av lärare på andra skolor eller läromedelsförfattare. Det innebär exempelvis att det är minst två lärare inom samma ämne och årskurs, som bedömer om ett prov håller den kvalitet som behövs för att bedöma kunskaperna hos eleverna. Till detta kan lärare som laddat ned prov, ange på en skala 1-5 vilken kvalitet som provet uppnår. Detta är en kvalitetskontroll som inte funnits tidigare.

Genom att de digitala proven är helt eller delvis automatiskt rättade kan en lärare spara över 100 arbetstimmar årligen i nedlagd tid på rättning och bedömning. Ett digitalt prov med helt eller delvis automatisk rättning ger också en mer rättvis och likvärdig bedömning.

Jag är rektor eller IKT-ansvarig och vill bli kontaktad!

Är du rektor eller IKT-ansvarig på din skola och vill veta mer, registrera då ert intresse för din skola här så kontaktar vi er!

Dela digitala prov

Bidra till en mer rättvis och likvärdig skola genom att dela dina digitala prov med andra lärare!

Du är en lärare som digitaliserat flera av dina tidigare manuella prov i ditt ämne. Du har lagt ned mycket tid på att skapa digitala prov dels med helt eller delvis automatisk rättning dels anpassade efter Skolverkets kunskapskrav. 

Examshare är ett socialt entreprenörsprojekt där lärare delar sina digitala prov med varandra. Idag bygger portalen på att lärare med ”talang för att göra digitala prov” delar sina egna digitala prov och bidrar till att fler lärarkolleger får ta del av färdiga digitala prov (helt eller delvis automaträttade). Lärare som delar sina digitala prov får rätt att själva ladda ned samma antal prov.

Jag är lärare och vill registrera mig!

Registrera dig på Examshare och få mer information om hur du kan publicera och dela dina digitala prov med andra lärare!
Stäng meny
×

Kundvagn